O mne

Volám sa Jakub Semko a webovým stránkam sa venujem už od čias strednej školy. Po prvýkrát som vytvoril webovú stránku pre penzión na Orave, s možnosťou rezervácie daného termínu.

Na vysokej škole som spracoval bakalársku prácu na tému „Redakčný systém pre administráciu elektronického časopisu“, v ktorej som sa venoval opisom základných CMS systémov a spracoval ich hlavné výhody a nevýhody a k tomu som vytvoril vlastný redakčný systém pre administráciu elektronického časopisu Žilinskej univerzity.
V diplomovej práci som si vybral tému „Návrh komplexnej elektronickej podpory vedeckého časopisu“.
Práca nadväzovala na moju bakalársku prácu, v ktorej som nepokračoval v mojom naprogramovanom systéme, ale použil som Open Source, tzv. otvorený zdrojový kód, CMS systém Open Jurnal.

Záverečné práce sú k nahliadnutiu nižšie a vytvorené stránky si môžte pozrieť na karte referencie.

Jakub Semko

Bakalárska práca

Diplomová práca