Webové stránky

Proces tvorby web stránky zahŕňa niekoľko krokov, ktoré by mali byť presne definované, hneď na začiatku projektu. Každý projekt je jedinečný a mal by vychádzať z predstáv a očakávaní samotného klienta. Individuálnym prístupom ku každému klientovi sa budem snažiť zabezpečiť, aby projekt naplnil všetky očakávania.

Niektoré stránky si na tvorbu vyžadujú viac času, iné zas vyššie náklady, preto cenník nie je striktne stanovený a cena bude vychádzať z náročnosti projektu.

Tvorba Vášho webu krok po kroku

  1. Definovanie požiadaviek

Realizácia projektu začína pri prvom stretnutí, kde spoločne prekonzultujeme požiadavky a predstavy o webovej stránke. V závislosti od náročnosti projektu, bude zadefinovaná orientačná cena. Fixne bude stanovená v konečnej fáze projektu, kedy budú dohodnuté presné požiadavky tak, aby mohla byť stránka implementovaná bez ďalších úprav.

  1. Postup realizácie

V tomto bode bude mojou úlohou pomôcť klientovi vybrať najvhodnejší postup realizácie a optimálne technické riešenie. V závislosti od typu stránky, bude potrebné zvoliť vhodný typ technického riešenia. Ak bude stránka len prezentačná, nevyžaduje redakčný systém. Ak však pôjde o webovú stránku, kde sa často mení obsah, bude redakčný systém jej súčasťou.

  1. Dizajn

Keďže „len obsah nestačí“ je potrebné navrhnúť dizajn stránky tak, aby upútal návštevníka na prvý pohľad.  Po  zadefinovaní požiadaviek a návrhu optimálneho riešenia, pripravím v dohodnutom termíne hrubý návrh, kde postupne „doladíme“ dizajn.

  1. Kompletizácia a odovzdanie do prevádzky

Po úprave posledných maličkostí odovzdám stránku do používania spolu s prihlasovacími údajmi na webový hosting.

  1. Správa a servis

Samotná správa webovej stránky a jej obsahu je o dohode s klientom. Stránky sú vytvorené podľa platných a aktuálnych W3C štandardov.

Teším sa na spoluprácu.