Technológie

Pri tvorbe webových stránok používam nasledovné technológie

WordPress

CMS softvér vyvíjaný stovkami dobrovoľníkov z komunity. Pre WordPress existujú tisíce modulov a tém, ktoré môžeme podľa Vašich požiadaviek upraviť na mieru.

HTML 5

HTML5 je v informatike verzia značkovacieho jazyka HTML slúžiaceho na tvorbu webových stránok. Finálna špecifikácia bola vydaná 28. októbra 2014.

CSS3

CSS3 ( Cascading Style Sheets 3 ) je už treťou verziou kaskádových štýlov CSS, a to už od roku 2005, kedy bol vývoj tejto technológie zahájený konzorciom W3C.

LAMP Server

Používame serverové riešenia postavené na technologií LAMP. (L)inux – operačný systém, (A)pache – webový server, (M)ySQL – databázový server, – (P)HP – scriptovací programovací jazyk.

O Mne

Tvorenie webu je moje hobby.

Webovým stránkam sa venujem už od čias strednej školy. Po prvýkrát som vytvoril webovú stránku pre penzión na Orave, s možnosťou rezervácie daného termínu. Na vysokej škole som spracoval bakalársku prácu na tému "Redakčný systém pre administráciu elektronického časopisu", v ktorej som sa venoval opisom základných CMS systémov a spracoval ich hlavné výhody a nevýhody a k tomu som vytvoril vlastný redakčný systém pre administráciu elektronického časopisu Žilinskej univerzity. V diplomovej práci som si vybral tému "Návrh komplexnej elektronickej podpory vedeckého časopisu". Práca nadväzovala na moju bakalársku prácu, v ktorej som nepokračoval v mojom naprogramovanom systéme, ale použil som Open Source, tzv. otvorený zdrojový kód, CMS systém Open Jurnal.

Vytvorené stránky si môžte pozrieť na karte referencie.

Odporúčania

od mojich zákazníkov

Posledné novinky